Historia - Witamy w naszym Przedszkolu!

Przejdź do treści
historia przedszkola
Siostry Miłosierdzia przybyły do Krzeszowic 11 października 1909 roku na zaproszenie Hrabiny Krystyny Potockiej. Umowa zawarta przez Hrabinę z Siostrami Miłosierdzia zawiera następujące słowa: "J.W.Hr. Andrzejowa Potocka, wzywa cztery Siostry Miłosierdzia do Krzeszowic i powierza im: prowadzenie ochronki dla małych dzieci, odwiedzanie ubogich chorych i wszelkie inne dzieła odpowiadające ich powołaniu, któreby tam zaprowadzić się dały, a przez które mogłyby na ludność moralnie oddziaływać".

Siostry rozpoczęły prowadzenie ochronki od 1910 roku. Hrabina Potocka życzyła sobie, aby patronem ochronki był św. Andrzej Bobola, patron jej zamordowanego męża. Nie ma danych z tego okresu na temat liczby dzieci korzystających z opieki Sióstr. Wiadomo natomiast, iż w okresie letnim Siostry prowadziły półkolonie dla dzieci. Ochronka była prowadzona do czasu II wojny światowej, a następnie została ponownie uruchomiona dnia 4 kwietnia 1945 roku. W 1958 roku przedszkole przeszło pod zarząd Caritasu, ale nadal było prowadzone przez Siostry i cieszyło się dużym uznaniem otoczenia.
W czerwcu 1962 roku Siostry musiały opuścić przedszkole. W domu Sióstr od września tego roku istniało już przedszkole państwowe.

Pomieszczenia przedszkola zostały zwrócone Siostrom latem 1991 roku, dzięki czemu rozpoczęły one pracę z dziećmi od 1 września tegoż roku.

Obecnie do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dzieci są podzielone na grupy wiekowe i mają do dyspozycji plac zabaw oraz duży ogród.
Created with WebSite X5
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Polub nas
Wróć do spisu treści