Witamy w naszym Przedszkolu

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozkład dnia

Rok Przedszkolny6:30 - 8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, organizacyjne i porządkowe.

Zabawy dowolne.

8:00 - 8:30
Wędrowanie z Bogiem- piosenka religijna, taniec i modlitwa poranna.

Zabawy integrujące grupę.

8:30 - 9:00
Przygotowanie do śniadania, śniadanie, czynności higieniczne.

9:00 - 10:00

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze organizowane przez Nauczyciela.

10:00 - 10:20

Drugie śniadanie.

10:20 - 11:50
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy dydaktyczne.

11:50 - 12:00
Przygotowania do obiadu.
Czynności samoobsługowe.

12:00 - 12:30
Obiad.

12:30 - 14:00

Poobiedni odpoczynek, zajęcia o charakterze wyciszającym (słuchanie muzyki relaksacyjnej,

ulubionych bajek).

14:00 - 14:20
Podwieczorek.

14:20 - 16:30
Dowolne działania dzieci w sali lub w ogrodzie, zabawy ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne,
w kącikach zainteresowań.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego