Przejdź do treści
Na skróty:

Rozkład dnia

Rok Przedszkolny
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, organizacyjne i porządkowe.
Zabawy dowolne.

Wędrowanie z Bogiem- piosenka religijna, taniec i modlitwa poranna.
Zabawy integrujące grupę.
Przygotowanie do śniadania, śniadanie, czynności higieniczne.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze organizowane przez Nauczyciela.
Drugie śniadanie.
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy dydaktyczne.
Przygotowania do obiadu.
Czynności samoobsługowe.
Obiad.
Poobiedni odpoczynek, zajęcia o charakterze wyciszającym (słuchanie muzyki relaksacyjnej, ulubionych bajek).
Podwieczorek.
Dowolne działania dzieci w sali lub w ogrodzie, zabawy ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, w kącikach zainteresowań.


 KONTAKT
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
ul. Nowa Wieś 59
32-065 Krzeszowice
12 2820143
Kochajmy Boga,
ale niech to będzie widać
poprzez trud naszych rąk i pocie czoła.
św. Wincenty a Paulo
Wróć do spisu treści