Idź do spisu treści

Menu główne

Rozkład dnia

Rok Przedszkolny
 

6:30 - 8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, organizacyjne i porządkowe. Zabawy dowolne.

 
 
 

8:00 - 8:30
Wędrowanie z Bogiem- piosenka religijna, taniec i modlitwa poranna. Zabawy integrujące grupę.


 
 
 

8:30 - 9:00
Przygotowanie do śniadania, śniadanie, czynności higieniczne.

 
 

9:00 - 10:00
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze organizowane przez Nauczyciela.

 
 


10:00 - 10:20
Drugie śniadanie.

 
 

10:20 - 11:50
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy dydaktyczne.

 
 

11:50 - 12:00
Przygotowania do obiadu.
Czynności samoobsługowe.

 
 

12:00 - 12:30
Obiad.

 
 

12:30 - 14:00
Poobiedni odpoczynek,
zajęcia o charakterze wyciszającym (słuchanie muzyki relaksacyjnej, ulubionych bajek).

 
 

14:00 - 14:20
Podwieczorek.

 
 

14:20 - 16:30
Dowolne działania dzieci w sali lub w ogrodzie, zabawy ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne,
w kącikach zainteresowań.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego